University of Nicosia

Agora

The European Wergeland Centre

Προϊόντα

Πιστοποίηση ΙΔΠ

Έκθεση Αξιολόγησης και Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας

Εταίροι

Κοινοπραξία

Η κοινοπραξία αποτελείται από ένα μείγμα ανώτερων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και οργανισμών, όλων των οργανώσεων εμπειρογνωμόνων στον τομέα της Εκπαίδευσης.

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) είναι το μεγαλύτερο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Όπως όλα τα άλλα ελληνικά πανεπιστήμια, είναι ένας αυτοδιοικούμενος δημόσιος φορέας και όλα τα σημαντικά θέματα πολιτικής καθορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Leeds Beckett University (LBU)

Το Πανεπιστήμιο Leeds Beckett είναι ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην εκπαίδευση για ένα ευρύ φάσμα μαθητών, προωθώντας την πολιτιστική ευαισθητοποίηση και τη διαφορετικότητα μέσω του προγράμματος σπουδών μας. Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε δύο κύριες πανεπιστημιουπόλεις: ένα στο κέντρο της πόλης Leeds και ένα στο Headingley, Leeds και προσφέρει μια σειρά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων σε 13 σχολές.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, με 18 Τμήματα και διάφορα Ερευνητικά Κέντρα, είναι ένα Πανεπιστήμιο με τη δική του ταυτότητα και με εξέχουσα θέση στο εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας. Ιδρύθηκε το 1984 ως Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Προεδρικό Διάταγμα 83/1984). Το διοικητικό και ακαδημαϊκό κέντρο του βρίσκεται στην πόλη του Βόλου.

The European Wergeland Centre

Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC)

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC) είναι ένα ευρωπαϊκό κέντρο πόρων για την εκπαίδευση για δημοκρατικούς πολίτες, ανθρώπινα δικαιώματα και διαπολιτισμική κατανόηση. Ιδρύθηκε το 2009 από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τη Νορβηγία. Η εντολή του EWC είναι να στηρίξει τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών πολιτικών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

AGORA

Η AGORA Social Production είναι ένας ιδιωτικός συνεταιριστικός σύμβουλος. Το όνομά του παραπέμπει στην κλασική Αθηναϊκή Αγορά όπου τα οικονομικά και πολιτικά θέματα αντιμετωπίζονταν μέσω κοινωνικής ανταλλαγής. Τα μέλη της AGORA είναι όλοι έμπειροι αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι, συμπεριλαμβανομένων συμβούλων διαδικασιών, επιχειρηματικών ψυχολόγων, συμβούλων διαχείρισης, coaches, ερευνητών (δράσης) και εκπαιδευτών στη διαχείριση και την οργανωτική ανάπτυξη.

Agora

University of Nicosia

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

The University of Nicosia (UNIC) is the largest university in Cyprus with some 250 full time faculty and 200 part time in a variety of undergraduate and post-graduate programmes in education, special education, computer science, engineering, business, communications, and multimedia.

Η ομάδα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Μάριος Κουκουνάρας Λιάγκης

Ο Μάριος Κουκουνάρας-Λιάγκης είναι απόφοιτος Θεολογίας (BA, MA, PhD) του Α.Π.Θ. και Ελληνικής Φιλολογίας (ΒΑ) του Δ.Π.Θ. και μεταδιδάκτορας των Επιστημών της Αγωγής (PostDoc) του Π.Τ.Δ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. Εξελέγη στη θέση του Λέκτορα της Διδακτικής των Θρησκευτικών στο τμήμα Θεολογίας του Ε.Κ.ΠΑ το 2011 και διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2013. Έγινε Επίκουρος Καθηγητής μετά από κρίση τον Ιανουάριο του 2017 και Αναπληρωτής Καθηγητής τον Ιανουάριο 2021.

Κωνσταντίνος Τσιμπάνης

Ο Κωνσταντίνος Τσιμπάνης είναι Ερευνητής (υποψήφιος διδάκτορας) στον τομέα των Στρατηγικών και Τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Μάθησης, είναι κάτοχος BSc στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, MSc στην Πληροφορική και MSc στη Διοίκηση και Οικονομία των Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων. Εργάζεται ως Διευθυντής Πληροφορικής στο Ε.Κ.Π.Α. (Κέντρο Λειτουργιών Δικτύου – http://www.noc.uoa.gr) και στο Ελληνικό Ακαδημαϊκό Δίκτυο (GUnet – https://www.gunet.gr), υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υπηρεσιών elearning.

Κλειώ Φανουράκη

Η Κλειώ Φανουράκη είναι Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμ. Θεατρικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α., με ειδίκευση στη Διδακτική του θεάτρου. Το εκπαιδευτικό και ερευνητικό της έργο εστιάζεται στο πεδίο του θεάτρου/δράματος στην εκπαίδευση, στο ψηφιακό δράμα, στη θεατρική και δημιουργική γραφή, στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και των ξένων γλωσσών μέσω του θεάτρου κ.ά. Η διδακτορική της διατριβή αφορά στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων μέσω της θεατρικής αγωγής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Ευδοκία Καραβά

Η Ευδοκία Καραβά είναι κάτοχος πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (ΕΚΠΑ), μεταπτυχιακού διπλώματος και διδακτορικού στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (University of Warwick). Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας  στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, ΕΚΠΑ.

Κοσμάς Βλάχος

Ο Δρ Κοσμάς Βλάχος είναι Αναπληρωτής Λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Γλωσσολογίας, Σχολή Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατέχει διδακτορικό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Εκπαιδευτική Τεχνολογία από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακό  από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και πτυχίο στην Αγγλική Γλώσσα και Λογοτεχνία από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η μεταδιδακτορική του έρευνα στη Μικτή Μάθηση πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα στο οποίο διδάσκει σήμερα.

Ασπασία Δανιά

Η Ασπασία Δάνια είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στον τομέα της Αθλητικής Παιδαγωγικής και Διδασκαλίας στη Φυσική Αγωγή.
Έχει δημοσιεύσει 1 βιβλίο και 8 κεφάλαια σε επιμελημένα και κριτικά βιβλία και έχει παρουσιάσει πολλά έργα σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Έχει περισσότερες από 20 προσκεκλημένες ομιλίες και παρουσιάσεις σε επαγγελματικά σεμινάρια και εργαστήρια Φυσικής Αγωγής στους θεματικούς τομείς «Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής», «Πρόγραμμα Σπουδών» «Αθλητική Παιδαγωγική» και «Model-Based Practice».

Μαρία Νικολοπούλου

Η Μαρία Νικολοπούλου ανήκει στο Εργαστηριακό και Διδακτικό Προσωπικό του Τμήματος Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BA, Classics) και στο King’s College London (MA και Ph.D. in Modern Greek Studies). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την αποδοχή της γυναικείας γραφής, τον ρόλο της λογοτεχνίας στην κατασκευή μνήμης των ιστορικών γεγονότων, τον ρόλο των περιοδικών στην ιστορία των ιδεών και τη μεταπολεμική πρωτοπορία. Διαθέτει 20ετή διδακτική εμπειρία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, που εκτείνεται από expat community schools σε ανοιχτή, εξ αποστάσεως και συμβατική εκπαίδευση.

Αγορίτσα Γόγουλου

Η Αγορίτσα Γκογούλου είναι μέλος του Διδακτικού Εργαστηριακού Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ στο θέμα «Διδακτική της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση». Είναι εκπαιδευτικός στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση εδώ και είκοσι χρόνια και μέλος του Εργαστηρίου Εκπαίδευσης και Γλωσσικής Τεχνολογίας του Εργαστηριακού Προσωπικού του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών από το 2002. Έχει πλούσια διδακτική εμπειρία τόσο στη δευτεροβάθμια όσο και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και έχει ασχοληθεί με πολλά προγράμματα κατάρτισης ενηλίκων που σχετίζονται με τη χρήση των ΤΠΕ σε διάφορους τομείς. Έχει επίσης συμμετάσχει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για προγράμματα κατάρτισης εκπαιδευτικών και σε επιτροπές για τον σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων πληροφορικής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού. Έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με την εισαγωγή νέων προσεγγίσεων διδασκαλίας και μάθησης και τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη προσαρμοστικών μαθησιακών περιβαλλόντων. Έχει περισσότερες από 40 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων.http://hermes.di.uoa.gr/cvgogoulou_en.html

Leeds Beckett University (LBU)

Μιχάλης Κακός

Ο Δρ. Μιχάλης Κακός είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Leeds Beckett του Ηνωμένου Βασιλείου και διευθυντής του Centre for Interdisciplinary Research in in Childhood, Education and Society (CIRCES). Πριν από την τρέχουσα θέση του, ο Δρ. Κακός ηγήθηκε στην Αρχική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών το μάθημα της Εκπαίδευσης της Δημοκρατικής Ιδιότητας του Πολίτη στο Πανεπιστήμιο του Λέστερ και κατείχε ερευνητικές υποτροφίες στο Centre for Citizenship and Human Rights Education (CCHRE), στο Πανεπιστήμιο του Λιντς και στο Centre for Research in Inclusion and Diversity (CREID) στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κώστας Μάγος

Ο Κώστας Μάγος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στην Ελλάδα στον τομέα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη θεωρία και την πρακτική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, την εκπαίδευση παιδιών μεταναστών, προσφύγων, μειονοτήτων και Ρομά και τη χρήση ερευνητικής δράσης, αφηγηματικών ερευνών και τεχνικών παιχνιδιού στις σχολικές πρακτικές. Ο Κώστας Μάγος έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που εστιάζουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών για την εκπαίδευση παιδιών μειονοτήτων καθώς και σε πολλές ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές δράσεις κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Μάγδα Βίτσου

Η Μάγδα Βίτσου είναι διδάκτωρ Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Είναι Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχει σπουδάσει “Κουκλοθέατρο στην εκπαίδευση και την καλλιτεχνική θεραπεία”, στο London School of Puppetry και έχει πιστοποιηθεί στην ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της ελληνικής ως ξένης / δεύτερης γλώσσας . Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα και δημοσιεύσεις επικεντρώνονται σε θέματα όπως το Θέατρο/Δράμα στην Εκπαίδευση, κουκλοθέατρο, διγλωσσία και κοινωνική ζωή μειονοτικών ομάδων.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Wergeland (EWC)

Lars M. Gudmundson

Ο Lars Gudmundson είναι υπεύθυνος για τα προγράμματα και τα έργα ανάπτυξης ικανοτήτων του EWC. Συντονίζει τις δραστηριότητες του Κέντρου σύμφωνα με τις στρατηγικές προτεραιότητες του EWC και τις πολιτικές του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Νορβηγίας. Ο Gudmundson έχει μεγάλη εμπειρία στη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής από την εργασία σε διάφορες λευκές βίβλους, σχέδια στρατηγικής και άλλα έγγραφα πολιτικής για το νορβηγικό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας.

Elizaveta Bagrintseva

Η Elizaveta είναι νέα  επιστήμονας με εξειδίκευση στις ακαδημαϊκές και πρακτικές εμπειρίες στον τομέα της Διεθνούς Εκπαίδευσης και, ειδικότερα, της εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και της εκπαίδευσης για τον δημοκρατικό πολιτισμό. Ως Υπεύθυνη Έργου του Ευρωπαϊκού Κέντρου Wergeland, έχει συντονίσει και συνδράμει στην ανάπτυξη ικανοτήτων-την ανάπτυξη επαγγελματιών της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δραστηριότητες ευαισθητοποίησης, καθώς και την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων. Η εργασία διεξήχθη σε διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς, από την ανάπτυξη του προγράμματος σπουδών έως τα νηπιαγωγεία, τα σχολεία και την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και σε συνεργασία με διάφορους εταίρους – κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των υπουργείων Παιδείας, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και πανεπιστημίων.

Agora

Søren Willert

Ο Søren Willert έχει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας κατάρτισης, στους τομείς της οργανωτικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης διαχείρισης και της συμβουλευτικής διαδικασιών – συχνά στο πλαίσιο της τρέχουσας μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού του αστικού τομέα (αποκέντρωση, τοπική αυτονομία, δημοσιονομικές μειώσεις κ.λπ.). Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του Willert έχουν συμπεριλάβει όλες τις πτυχές της οικοδόμησης ομάδας και της εκπαίδευσης, εποπτεία που κατευθύνεται προς όλα τα επίπεδα οργανωτικής ιεραρχίας , προγραμματισμός ανάπτυξης, ανάλυση εργασιών και στόχων, εκτίμηση, επίλυση των συγκρούσεων, κάθε είδους παρακολούθηση και διευκόλυνση της διαδικασίας.

Katrine Copmann Abildgaard

Η Katrine Copmann Abildgaard ασχολείται τα τελευταία 6 χρόνια με αξιολογήσεις στην εκπαιδευτική πρακτική, όπου εργάστηκε με όλες τις φάσεις αξιολόγησης από το σχεδιασμό έως την αναφορά εσωτερικών και εξωτερικών αξιολογήσεων τόσο σε θεσμικό, διοικητικό επίπεδο, σε περιφερειακό και κρατικό επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησής της, διδάσκει στην ενότητα παιδαγωγικού διπλώματος “Ικανότητα Αποτίμησης και Αξιολόγησης”.

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Παναγιώτης Αγγελίδης

Ο Παναγιώτης Αγγελίδης είναι καθηγητής και Κοσμήτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου. Προηγουμένως διετέλεσε καθηγητής δημοτικού σχολείου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην εύρεση συνδέσμων μεταξύ εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, ανάπτυξης εκπαιδευτικών και βελτίωσης του σχολείου. Είναι έμπειρος ερευνητής με συμμετοχή σε πολλά τοπικά και διεθνή προγράμματα. Το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο Παιδαγωγικές της Συμπερίληψης.

Χριστίνα Χατζησωτηρίου

Η Δρ. Χριστίνα Χατζησωτηρίου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο. Αποφοίτησε (καλύτερη απόφοιτος της χρονιάς) από το ΠΤΔΕ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει λάβει ετήσια βραβεία για διάκριση στις σπουδές της από το Ίδρυμα Εθνικών Υποτροφιών. Το 2006, έλαβε το MPhil της (Thesis Grade A) στην Εκπαιδευτική Έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Cambridge στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2009, έλαβε το διδακτορικό της στην Εκπαίδευση στον τομέα της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Η διδακτορική της έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Leventis μέσω του Cambridge Commonwealth Trust.