University of Nicosia

Agora

The European Wergeland Centre

Προϊόντα

Πιστοποίηση ΙΔΠ

Έκθεση Αξιολόγησης και Διαδικασία Διασφάλισης Ποιότητας

Το Έργο

 Τα έργο καλύπτει την ανάγκη για κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις Δημοκρατικές παιδαγωγικές και την ανάπτυξη του δημοκρατικού ήθους χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο Αναφοράς των Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΠΑΙΔΠ).

Το ΠΑΙΔΠ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εννοιολογικό μοντέλο των 20 ικανοτήτων (ΙΔΠ) που χρειάζονται τα άτομα για να λειτουργήσουν ως δημοκρατικά και διαπολιτισμικά ικανοί πολίτες καθώς και 138 δείκτες. Αυτές είναι λοιπόν οι ικανότητες που πρέπει να στοχεύσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενδυναμώσουν τους μαθητές/τις μαθήτριες να ενεργήσουν ως ικανοί και αποτελεσματικοί δημοκρατικοί πολίτες. Αυτά βοηθo;yν επίσης στην ενημέρωση της διδακτικής πρακτικής και του προγραμματισμού και της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών.

Έτσι, η κύρια προτεραιότητα που αντιμετωπίζεται στο έργο STEP UP-DC προσδιορίζει τη σημασία της Αρχικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (ΑΕΕ) και ιδιαίτερα της πρακτικής κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Πρακτικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) για την ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, τη διαμόρφωση των επαγγελματικών προοπτικών και οι απόψεις για τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης να είναι καλά τεκμηριωμένες.

Το Έργο

 Τα έργο καλύπτει την ανάγκη για κατάρτιση των εκπαιδευτικών στις Δημοκρατικές παιδαγωγικές και την ανάπτυξη του δημοκρατικού ήθους χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο Αναφοράς των Ικανοτήτων για Δημοκρατικό Πολιτισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΠΑΙΔΠ).

Το ΠΑΙΔΠ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο εννοιολογικό μοντέλο των 20 ικανοτήτων (ΙΔΠ) που χρειάζονται τα άτομα για να λειτουργήσουν ως δημοκρατικά και διαπολιτισμικά ικανοί πολίτες καθώς και 138 δείκτες. Αυτές είναι λοιπόν οι ικανότητες που πρέπει να στοχεύσουν οι εκπαιδευτικοί προκειμένου να ενδυναμώσουν τους μαθητές/τις μαθήτριες να ενεργήσουν ως ικανοί και αποτελεσματικοί δημοκρατικοί πολίτες. Αυτά θα βοηθήσουν επίσης στην ενημέρωση της διδακτικής πρακτικής και του προγραμματισμού και της αξιολόγησης του προγράμματος σπουδών.

Έτσι, η κύρια προτεραιότητα που αντιμετωπίζεται στο έργο STEP UP-DC προσδιορίζει τη σημασία της Αρχικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών (ΑΕΕ) και ιδιαίτερα της πρακτικής κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων Πρακτικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) για την ανάπτυξη των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, τη διαμόρφωση των επαγγελματικών προοπτικών και οι απόψεις για τον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης να είναι καλά τεκμηριωμένες.

Στόχοι και σκοποί

Το STEP UP-DC στοχεύει στην ανάπτυξη ενός καινοτόμου προγράμματος κατάρτισης φοιτητών εκπαιδευτικών (ΠΚ) για την ανάπτυξη ΙΔΠ με βάση τη διακρατική συνεργασία μεταξύ εταίρων με διαφορετικό εθνικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και τις δυνατότητες συμβολής σε αυτό με διαφορετικές εθνικές εμπειρίες. Περιλαμβάνει ένα σύνολο εργαλείων για το Πρόγραμμα Κατάρτισης, μια διαδικασία πιστοποίησης και Ανοικτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ).
Σκοπός μας είναι αυτό το ΠΚ να ενσωματωθεί σε προγράμματα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, αλλά να είναι επίσης διαθέσιμο ως πρόγραμμα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που οδηγεί σε σχετική πιστοποίηση.

Οι κύριοι στόχοι αυτού του έργου είναι:

– Να καθοδηγεί και να υποστηρίζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων διδασκαλίας για την προώθηση του δημοκρατικού πολιτισμού στην τυπική εκπαίδευση
– παρέχει μια σαφές και πρακτικό πρόγραμμα μέρους ενός ευρύτερου προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών σχετικά με την εφαρμογή του ΙΔΠ
– ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση των εκπαιδευτικών για επίσημη πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους αναπτύσσοντας μια διαδικασία πιστοποίησης της διδασκαλίας του ΙΔΠ
– παρέχει Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πηγές (ΑΕΠ) που αποτελούνται από πρακτικές πηγές και κατευθυντήριες γραμμές, προσβάσιμες από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους/φοιτητές εκπαιδευτικούς, καθώς και από Ινστιτούτα Κατάρτισης Εκπαιδευτικών.
– να αναπτύξει μια σειρά δεικτών ποιότητας για την εφαρμογή των ΙΔΠ σε ΣΕΚ. Στόχος μας είναι αυτό το ΠΚ να ενσωματωθεί σε προγράμματα προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, αλλά να είναι επίσης διαθέσιμο ως πρόγραμμα συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΚ) που οδηγεί σε σχετική πιστοποίηση.

Το STEP UP-DC ανταποκρίνεται σε μια επείγουσα ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να είναι προετοιμασμένοι/ες για την εφαρμογή του ΙΔΠ και να υποστηρίξουν τα σχολεία ως κόμβους για τη δημοκρατία και την ένταξη.

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική πρωτοβουλία που στοχεύει στην προώθηση του διαπολιτισμικού διαλόγου με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών από μικρή ηλικία και τονίζει βασικά την κοινωνική και εκπαιδευτική αξία της δημοκρατίας. Στόχος μας είναι το ΠΚ να ενσωματωθεί στην προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκπαιδευτικών, αλλά να είναι επίσης διαθέσιμο ως πρόγραμμα Συνεχούς Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που οδηγεί σε σχετική πιστοποίηση

Δομή έργου

Το έργο χωρίζεται σε τρεις μεγάλες φάσεις:

Φάση 1 (Νοέμβριος 2019-Μάιος 2020)

Στόχοι:
1) ανάλυση αναγκών
2) συζήτηση και απόφαση (ΕΠ και πιστοποίηση)
3) ανάπτυξη των υλικών
4) σχεδιασμός των ΑΕΠ

Φάση 2 (Ιούνιος 2020-Φεβρουάριος 2021)

Στόχοι:
1) ανάπτυξη και εφαρμογή του ΠΕ
2) αξιολόγηση της εφαρμογής
3) έρευνα και συζήτηση για θέματα πιστοποίησης
4) σχεδιασμός και δημιουργία των ΑΕΠ και του ψηφιακού τους πλαισίου
5) ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών

Φάση 3 (Μάρτιος 2021-Αύγουστος 2021)

Στόχοι:
1) αξιολόγηση
2) ολοκλήρωση της ερμηνείας και της αξιολόγησης του ΠΕ
3) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
4) ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και προώθηση της διαδικασίας πιστοποίησης
5) ανάπτυξη των ΑΕΠ
6) ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
7) συγγραφή και δημοσίευση

Φάση 4 (Σεπ 2021- Δεκ 2021)

Στόχοι:
1) αξιολόγηση
2) ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
3) ανάπτυξη των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών
4) εκμετάλλευση/διάδοση/βιωσιμότητα

Φάση 5 (Ιανουάριος 2022-Απρίλιος 2022)

Στόχοι:
1) αξιολόγηση
2) ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
3) εκμετάλλευση, διάδοση
4) οριστικοποίηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών

Φάση 1 (Νοέμβριος 2019-Μάιος 2020)

Στόχοι:
1) ανάλυση αναγκών
2) συζήτηση και απόφαση (ΕΠ και πιστοποίηση)
3) ανάπτυξη των υλικών
4) σχεδιασμός των ΑΕΠ

Φάση 2 (Ιούνιος 2020-Φεβρουάριος 2021)

Στόχοι:
1) ανάπτυξη και εφαρμογή του ΠΕ
2) αξιολόγηση της εφαρμογής
3) έρευνα και συζήτηση για θέματα πιστοποίησης
4) σχεδιασμός και δημιουργία των ΑΕΠ και του ψηφιακού τους πλαισίου
5) ανάπτυξη ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών

Φάση 3 (Μάρτιος 2021-Αύγουστος 2021)

Στόχοι:
1) αξιολόγηση
2) ολοκλήρωση της ερμηνείας και της αξιολόγησης του ΠΕ
3) ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού
4) ανάπτυξη, εφαρμογή, αξιολόγηση και προώθηση της διαδικασίας πιστοποίησης
5) ανάπτυξη των ΑΕΠ
6) ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
7) συγγραφή και δημοσίευση

Φάση 4 (Σεπ 2021- Δεκ 2021)

Στόχοι:
1) αξιολόγηση
2) ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
3) ανάπτυξη των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πηγών
4) εκμετάλλευση/διάδοση/βιωσιμότητα

Φάση 5 (Ιανουάριος 2022-Απρίλιος 2022)

Στόχοι:
1) αξιολόγηση
2) ανάπτυξη διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας
3) εκμετάλλευση, διάδοση
4) οριστικοποίηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πηγών

Προσδοκώμενα Αποτελέσματα

Το έργο πυροδοτεί την περαιτέρω κατανόηση και εφαρμογή της δημοκρατικής κουλτούρας σε μια εποχή που φαίνεται ότι η κοινωνία μας κάνει βήματα προς τα πίσω στις αντιδράσεις της σε νέες συνθήκες (λαϊκισμός, άνοδος της ακροδεξιάς και εξτρεμισμός, ρατσισμός, ισλαμοφοβία). Δίνει την ευκαιρία σε όλους τους εταίρους να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρία σχετικά με τις εκπαιδευτικές πολιτικές, την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην προσχολική, την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την πιστοποίηση των διδακτικών ικανοτήτων των ατόμων σε κάθε χώρα.

Είναι σαφές ότι το έργο πραγματοποιεί πραγματικές συνέργειες μεταξύ διαφορετικών τομέων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ταυτόχρονα, συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων που θα εκσυγχρονίσουν την αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αξίες. Επιπλέον, το έργο συμβάλει στην ανάπτυξη νέων γνώσεων σχετικά με τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες στις συνεργασίες των πανεπιστημίων και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων, ειδικά στο πλαίσιο συνεργασιών που αφορούν την προώθηση της συναισθηματικής και γνωστικής πλευράς των ευρωπαϊκών αξιών.

Το έργο παρέχει ένα μοντέλο για την αξιολόγηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής τέτοιων παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών έργων που αναφέρονται στο ΠΑΙΔΠ, όπου μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένες συστάσεις για την αξιολόγηση των ΙΔΠ και ένα εκπαιδευτικό υλικό ανοιχτής πρόσβασης για τις ΙΔΠ .

Η άμεση εφαρμογή των ΙΔΠ από τα πανεπιστήμια μας και η καλά τεκμηριωμένη πρόταση ενοτήτων και πόρων σε πανεπιστήμια και οργανισμούς εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών, αποτελούν βασικό έναυσμα για τον προσανατολισμό των φοιτητών εκπαιδευτικών όλων των μελλοντικών εκπαιδευτικών στις ΙΔΠ. Πάνω απ ‘όλα, επηρεάζει άμεσα τους νέους εκπαιδευτικούς που μπορούν να ενσωματώσουν αποτελεσματικά τις ΙΔΠ στη διδασκαλία τους, προκειμένου να αναπτύξουν μια κοινή αίσθηση ευρωπαϊκού πολιτισμού και ταυτότητας με βάση τη γνωστική δυναμική των ευρωπαϊκών αξιών.

Η εκπαίδευση στις ΙΔΠ και η εφαρμογή της διδασκαλίας στην καθημερινή σχολική πρακτική είναι επίσης μετασχηματιστική, καθώς οι μαθητές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι είναι νέοι, μέσω της κατάρτισής τους γνωρίζουν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό τη δημοκρατική κουλτούρα στο σχολείο.

Expected Results

The project will spark the further understanding and application of the democratic culture at a time when it seems that our society takes steps backward in its reactions to new conditions (populism, a rise of the extreme right and extremism, racism, Islamophobia). It will give the chance to all partners to share knowledge and experience on educational policies, teacher education in preschool, primary and secondary education and the certification of teaching competences of people in each country.

It is clear that the project realizes genuine synergies between different fields of education and training. At the same time, it will contribute to the development of innovative programs which will modernize teachers’ initial training based on European standards and values. Moreover, the project will contribute to the development of new knowledge on the challenges and opportunities in university partnerships and the exchange of experiences among experts, especially in the context of collaborations which concern the promotion of the affective and cognitive side of European values.

The project will provide a model for the evaluation of the development and implementation of such pedagogical and educational projects referring to RFCDC, where we can find concrete recommendations on assessment of CDC and a reach open access educational material on CDC.

The immediate implementation of the CDC by our universities and the well-grounded proposal of modules and resources to universities and teachers’ education and training organisations, will be a key trigger for the orientation of student teachers PTP of all future teachers in CDC. Above all, it will directly affect new teachers that can effectively integrate the CDC in their teaching in order to develop a common sense of European citizenship and identity based on the cognitive dynamics of the European values.

Education in CDC and its teaching application in everyday school practice will act transformationally as well, as students in higher education, who are young people, through their training will be aware in a small or big extent in the democratic culture at the school.

Το έργο παράγει ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης/κατάρτισης εκπαιδευτικών και τη διαδικασία αξιολόγησής του, καθώς και το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό που :

α.υποστηρίζουν την ανάπτυξη της αυτογνωσίας, της ενσυναίσθησης, της επίλυσης προβλημάτων και των ικανοτήτων επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ των φοιτητών εκπαιδευτικών.

β. υποστηρίζουν την ανάπτυξη συνόλων και πρακτικών επαγγελματικών δεξιοτήτων φοιτητών εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τη διαπολιτισμική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση.

γ. αναπτύσσουν ένα πρόγραμμα για προπτυχιακό πρόγραμμα κατάρτισης πρακτικών φοιτητών εκπαιδευτικών και με αυτόν τον τρόπο θα γεφυρώνουν πανεπιστήμια και σχολεία μεταφέροντας τη γνώση και την εμπειρία των φοιτητών στους/στις μέντορές τους.

δ. αναπτύσσουν ένα μοντέλο παροχής εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας καινοτόμες και τεκμηριωμένες κοινωνικο-παιδαγωγικές μεθόδους που θα είναι οικονομικά αποδοτικές και θα οδηγήσουν σε βιώσιμο αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης.

ε. οδηγήσει στη δημιουργία ενός Δικτύου εμπειρογνωμόνων στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα στην εκπαίδευση για δημοκρατικό πολιτισμό.
στ. αναπτύσσουν μια σειρά δεικτών ποιότητας για εσωτερική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών έργων.

ζ. υποστηρίζουν την ανάπτυξη διακρατικής και διαπανεπιστημιακής συνεργασίας για την ανάπτυξη πιστοποιημένων γνώσεων και δεξιοτήτων διδασκαλίας.

Ομάδες – στόχοι

Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή του, το έργο επηρεάζει άμεσα

Φοιτητές εκπαιδευτικούς
Δασκάλους/εκπαιδευτικούς
Σχολικές κοινότητες
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα/Ακαδημαϊκοί και προσωπικό
Τουλάχιστον 500 φοιτητές εκπαιδευτικοί και 100 δάσκαλοι αναμένεται να συμμετάσχουν στην εφαρμογή.
Μεγαλύτερος αριθμός μαθητών εκπαιδευτικών και ακαδημαϊκών (> 60.000), δασκάλων/εκπαιδευτών (> 200.000), εκπαιδευτικών σχολείων και ευρύτερων κοινοτήτων τους (> 300.000 άτομα) θα επωφεληθούν από τα αποτελέσματα του προγράμματος STEP UP-DC.